Planlegging av webløsninger er like viktig som å bygge en grunnmur på et hus. Grunnmuren bør være sterk nok til å holde ”en skyskraper”, selv om det i første omgang bare skal bygges et hus eller en liten høyblokk. Dersom grunnmuren planlegges feil, så raser skyskraperen sammen på et tidspunkt og hele prosjektet må gjøres på nytt. Det koster mye. NetConsulting og våre IT-teknikkere har bygd verdiskapende webløsninger og portaler i 17 år. 


Helhetlig- og langsiktig planlegging

Helhetlig- og langsiktig planlegging av webstedet sikrer at Kunde har en webløsning som ikke trenger å være endret ”i dybden” om 3 år fra nå.   ”Stabiliteten” som en sterk plattform- og riktig planlagt webportal gir, vil frigi tid/ressurser hos kunden som kan brukes til å styrke organisasjons- firmautvikling frem i tid.

En av de viktigste grunnene til at seriøse firma velger å gjennomføre en planlegging av sin webside er nettopp at de har opplevd at stadige endringer/bytte av løsning koster svært mye penger og tapt arbeidsfortjeneste.

NetConsulting har i dag stort sett de samme kundene som vi hadde i 2002, og de fleste av dem bruker enda samme grunnmur/struktur som vi planla ved prosjektstart. It-budsjettene deres brukes til å få hjelp til nye innovative ideer/funksjoner som kan hjelpe de til å ta markedsandeler fra sine konkurrenter.

Prosjektledelse

Vår personlige tilnærming legger til rette for at alle deltagere i prosjektet blir involvert og motivert for fremdrift og føler eierskap til det ferdige produktet. I NetConsulting har vi lang og solid erfaring med å lede nettprosjekter fra idefasen til ferdig prosjekt. Komplekse prosjekter med høyt ambisjonsnivå krever topp fokus og kompetente prosjektdeltagere. For oss er alle prosjekter like viktige og fremdrift må sikres på lik linje med kvalitet og endelig leveranse.

Neste fase: Les mer om designfasenDigital Strategi

Hvor skal dere være og hva skal dere kommunisere i disse kanalene? – Et viktig spørsmål med et enda viktigere svar.

Det gjelder å få best mulig utbytte av sin egen nettside, app og sosiale medier, uansett hvor man velger å være. Den digitale mediemiksen din bør optimaliseres slik at den skaper en tydelig profil i markedet. Til syvende og sist skal den også utløse de handlingene dere vil at brukerne skal utføre.

Med en tydelig strategi med fokus på praktisk gjennomføring får dere en retning og plan for satsingen. Vi hjelper deg med å komme dit du vil

 

 

Kontakt
Support 23 27 16 00
E-mail oss
Man-Fre 10-14

NetConsulting AS, PB 47, 1300 Sandvika

All rights reserved
@2002-2023  NetConsulting AS 

 
Personvern  Cookies policy