Spesialsydde nettløsninger dekker behovene dine på en optimal måte - på kort og lang sikt.  


NetConsulting AS sine konsulenter har spesialsydd webløsninger siden oppstart IT-bransjen startet. Gjennom store og små prosjekter, som f.eks Molde Kommune, Forbrukerrådet, Microsoft sine egen nettbutikk, BMW og Kommunenes Sentralforbund, har vi opparbeidet oss gode rutiner for effektiv prosjektgjennomføring med lav grad av risiko for sprekk på tid og pris. Vurder investeringen, dersom du tenker langsiktig. 


Microsoft Solutions Framework 

NetConsulting tar utgangspunkt i Microsoft sin anbefalte prosjektmetode; Microsoft Solutions Framework (MSF). Den benyttes som rammeverk, og har blitt bearbeidet for å være tilpasset NetConsulting sine spesielle behov. På denne siden kan du lese mer om hvilke faser vi og våre kunder må igjennom for å få en profesjonell nettside utviklet hos oss.  Modell: MSF Prosessmodell

Put alternative text here : no


Om prosjektfasene

Å planlegge nettstedet betraktes som første trinn i en prosess som vist i modellen.

I planleggingsfasen bestemmes formålet med nettstedet, hvordan det skal profileres for de besøkende med hensyn til innhold, hvilke språk som skal brukes, hvordan det skal struktureres, hvilke nettlesere og webservere man skal ta hensyn til og flere andre forhold. 

NetConsulting utarbeider et dokument som inneholder skisser over alle planlagte sider, krav til hvordan innholdet skal plasseres og hvordan løsningen skal fungere. Dette gjøres i samarbeid med Kunde.

 

Det neste trinnet, utvikling av design, tar for seg valg av sidelayout, navigasjon, skrifttyper, bilder og andre grafiske elementer. Vi kan gjerne sammenlikne dette trinnet med arkitektens rolle i husbygging. Webdesignere har imidlertid kunnskap om visuell kommunikasjon og grafisk design. NetConsulting utarbeider skisse på det grafisk designet og mailer denne til Kunde for godkjenning. Det brukes som regel 2-4 dager på å ferdigstille en skisse. Les mer om utarbeidelse av design

Utvikling av teknisk løsning som er tredje trinn i prosessen, kan sammenliknes med snekkerens oppgaver i husbygging. Her lager webutvikleren sider ihht spesifikasjoner og skisser som er levert av de som har planlagt og designet nettstedet. Webutvikleren er snekkeren, og arbeider først og fremst med den tekniske realiseringen av planen og designet i et webutviklingsverktøy, for eksempel Dreamwever el. PHP, asp., eller asp.NET. 

Kunden kan følge utviklingen av nettstedet sitt på et eget definert webområde. Ved avtalte tidspunkt diskuteres resultatet mellom Kunde og Kundeansvarlig og eventuelle endringer tas høyde for. Disse tidspunkene kaller vi "milepælsmøter". Les mer om programmering og utvikling av kode

Når nettstedet er ferdig utviklet, må det testes offline og online, samt publiseres. Det vil si at en definert testgruppe hos NetConsulting og kunden tester igjennom hele webløsningen for å finne ev. feil. Disse rettes og så må alle HTML-dokumenter, bilder og andre komponenter  flyttes til en webserver for å bli tilgjengelig for Internett-brukere. 

Det siste trinnet, vedlikehold, går ut på å oppdatere innhold, rette opp eventuelle feil og forbedre løsninger. Når nettstedet har vært i drift en periode, er det på tide å se om det forsatt tjener hensikten. Hvis ikke, bør man gå i gang med ny runde som igjen starter med planlegging. Kunde kan selv oppdatere innholdet i et eventuelt publiseringsverktøy / CMS verktøy. Les mer om testing og lansering av nettstedet

Opplæring
Ved avslutting av prosjektet tilbyr NetConsulting opplæring av webredaktører, administratorer og andre som skal være ansvarlig for å legge inn innhold i systemet.
Vi arrangerer arbeidsmøter ute hos kunde eller i våre lokaler. Slike workshops kan vare i alt fra 3 til 6 timer og strekke seg over 2 til 7 dager, alt etter størrelsen på prosjektet. Dersom kursing ikke er avtalt på forhånd så avtales også tidspunkt for kurs i bruk av spesialsømsløsning, bildebehandling, søkemotoroptimalisering og effektiv bruk av system. 

 Les mer om Netconsulting sin oppfølging av kunder etter lansering

Les mer om første prosjektfase: Planlegging