NetConsulting AS yter en Kundeservice som innbefatter råd og veiledning, god kommunikasjon for kundeservicen innefatter også enkle oppdateringer eller endringer på en Kundes hjemmeside.

NetConsulting avgjør selv hva som er Kundeservice og hva som er arbeid.

 

2. Oppretting av feil og support

Programvare, utvikling og design: NetConsulting retter feil som NetConsulting selv har skyld i. Dette uten ytterlige kostnader for Kunden. NetConsulting retter, dersom det er mulig, feil forårsaket av andre mot de gjeldende takster for arbeid eller vedlikehold.

Egen basis vedlikeholdsavtale vil inngås for kunder som ønsker hjelp med innhold og egen SLA-avtale opprettes for kunder som ønsker tilpasset responstid utover basis-support. All support må meldes inn skriftlig til support@netconsulting.no og Netconsulting behandler saken innen senest 24 timer for første respons på hverdager. Faktura sendes for påstartet kvartet til gjeldende timepris. Åpningstider hverdager 0900-1600. Gratis online bruker-veiledning/infosenter er åpent 24/7 og finnes i kundens administrasjonsverktøy. Her finnes alle svar vedr. systemet, og kunde skulle ikke trenge å ringe/maile inn spørsmål.

 

3. Ansvar

Programvare: NetConsulting er ikke direkte ansvarlig for 3-part programvare etter at kunde har kjøpt og lastet ned systemer. 3-partslisenser styrer ansvarsforholdet.

Utvikling og design: NetConsulting har ikke ansvar for et den eventuelt spesiallagede løsningen etter at det er godkjent av kunden og lansert på Internet. Eieren av en side laget av NetConsulting har selv fullt ansvar for sidens innhold. NetConsulting lager kun sider som er i tråd med norsk lov og god skikk og bruk på Internet. Dersom innholdet av en slik side skulle misbrukes, eller bli endret til støtende og/eller forbudt materiale, ligger ansvaret hos eieren av siden, og ikke hos NetConsulting. Ansvar for serveren siden måtte ligge på og domener/e-post/db`s, er serverutleiers-/domeneregistrars ansvar. Skulle NetConsulting mot formodning ikke klare å overholde fremdriftsplanen, uten at Kunde er skyld i det, så vil Netconsulting informere Kunde om dette og en egen avtale vedrørende kompensasjon vil inngås.

 

4. Prisestimat

NetConsulting oppgir alltid sine priser eksklusive merverdiavgift. Minstepris for rådgivings/enkeltoppdrag: 1 time. Minstepris for support: 15 minutter.

Gjeldende timepris står til enhver tid oppført i Tilbud/Kontrakt.

Konsumprisindex styrer prisvekst pr år.

 

5. Betalingsbetingelser

Programvare/Hosting: 70% av utviklingskostnad samt 12 mnd hosting faktureres ved kontraktsinngåelse, og brukernavn og passord til demoer vil gis ut frem til faktura er betalt. Kunde sine egne brukernavn og passord vil da sendes til Kunde.

Utvikling og design: Tjenester og utvikling skjer ved fakturering. Fakturert beløp skal gjelde den konsulenttid, samt evt. direkte kostnader, som er gått med til gjennomføring av oppdraget i fasen fra prosjektstart og fram til faktureringstidspunktet.

Betalingsfrist er netto 10 dager etter mottatt faktura.

Det ferdige produktet blir først lagt ut på valgte adresse etter at faktura for siste milepæl er avsluttet og faktura er betalt. Ved for sen betaling vil det pålyde et purregebyr på kr. 65,-. Ved andre gangs purring vil kravet blir oversendt til inkasso for videre innkreving, og inkassosalær vil bli lagt til. Alt av webmateriale NetConsulting har arbeidet med, vil bli fjernet fra Internet frem til alt er betalt og gjenåpningsbebyr på 1 time påløper. Betalingsutsettelse- og deling av faktura gis vanligvis ikke, men unntak kan gis dersom omstendighetene tilsier det. NetConsulting avgjør unntakstilfeller ved mottak av skriftlig søknad om betalingsutsettelse/deling av faktura. Dersom Kunden velger å ikke kjøpe programvare etter å ha inngått skriftlig avtale om bestilling, skal Kunden likevel betale for arbeidet som er gjort samt ut perioden kontrakten er inngått for. Kjøpsloven ligger til grunn for avtalen.

 

6. Reklamasjoner e.l.

Programvare, utvikling og design: Kunden får i begynnelsen av prosessen tilbud om utviklings- og prosjektmetode. Godkjennelsen, som kan skje skriftlig, i mail eller underskrift på kontrakt, er juridisk bindende og gjelder som kjøp. Alt arbeid etter dette må Kunden betale for. Unntak av dette er dersom Kunden er lovet funksjoner som NetConsulting ikke makter å lage. Dersom avviket fra bestillingen gir et dårligere produkt enn Kunden forventet, gis det økonomisk kompensasjon ut fra hvor mye dårligere siden har blitt. Dersom NetConsulting finner en løsning som er like bra eller bedre enn den Kunden bestilte, men likevel litt forskjellig, så vil NetConsulting ved skjønn og i samråd med Kunden vurdere om det er grunnlag for økonomisk kompensasjon. Ellers gjelder Kjøpsloven.

Tilleggsservice: Skulle Kunde være misfornøyd med utvikling og design innen 14 dager etter lansering, så gir NetConsulting gratis rådgiving og tips om forbedring på løsning. Noe arbeid vil også gjøres for å gjøre Kunde så fornøyd som mulig, men omfanget av servicen må avtales mellom Kunde og leverandør i hvert tilfelle. Økonomisk kompensasjon gis aldri uansett for mer enn siste fase i prosjektet.

Milepælene og faktureringsrutinene sikrer at kunde godkjenner en fase før faktura sendes ut fra NetConsulting. Innbetalt faktura før videreføring av prosjektet, sikrer Netconsulting dekking av kostnader for prosjektet frem til faktureringstidspunkt.

7. Kontraktinngåelse

Programvare og driftstjenester: Kjøp skjer når tilbud er akseptert per e-post/underskrift på kontrakt er signert og er da juridisk bindende. Drifts- og lisenskontrakter inngås for 3 år. Utvikling og design: Kjøp skjer når NetConsulting presenterer en total metode, løsningsforslag for gjennomføring inkl. prisestimat som Kunde godkjenner. Denne godkjennelsen må skje skriftlig, via e-post eller underskrift på kontrakt, og er juridisk bindende. Estimert pris er ikke bindende. Skulle prosjektet sprekke på tid pga endringer-/ønsker fra kunden så vil NetConsulting estimere pris på tillegg samt forskyvninger i tid. Ellers gjelder Kjøpsloven.

 

8. Heving av kjøp

Programvare, utvikling og design: Skulle Kunde ønske å heve kjøpet underveis i prosjektet, så må heving skje skriftlig til NetConsulting. Kunde blir belastet for påløpte timer, samt timer for nedpakking av prosjekt, inkludert overføring av filer til ev. annen server. Skulle Kunde mot formodning ha til gode penger hos NetConsulting, så vil kreditnota sendes, samt beløp vil overføres til Kunde sin konto uten renter. Skulle det mot formodning oppstå konflikt i saken vil NetConsulting forholde seg til Forliksrådet sin anbefaling eller annen rettsinstans sitt råd. Oslo og Akershus Tingrett er tilhørende domstol ved konflikt.

 

9. Oppsigelse

Kontrakten må skriftlig sies opp 3 måneder før ny periode starter, ved å sende mail til oppsigelse@netconsulting.no. Hvis kontrakten ikke sies opp innen fristen løper den automatisk videre med ett år om gangen.

 

10. Yrkesetikk

NetConsulting arbeider ut fra strenge etiske krav for skikk og bruk på Internett. Sider med støtende og/eller forbudt innhold vil ikke bli laget eller publisert. Dette innebærer ulovlig brukt kopibeskyttet materiale i form av bilder, lyd eller tekster, samt linker til sider som inneholder dette, og ellers alt av materiale som er forbudt ved norsk lov. NetConsulting lager ikke sider med innhold som er direkte støtende ovenfor andre.

  • NetConsulting lager ikke sider med innhold som er direkte støtende ovenfor andre.
  • NetConsulting respekterer Kunden fullt ut.
  • NetConsulting gir aldri videre informasjon om en Kunde til andre.
  • NetConsulting vil aldri utnytte en idé hos en Kunde.

En nyskapende idé hos en Kunde som er spesiell bare for denne Kunde vil ikke brukes videre av NetConsulting. Det samme gjelder informasjon om nettstedet som planlegges, så fremt denne informasjonen er unik for dette nettstedet. Grunnleggende info om webdesign vil deles med andre kunder som en service for andre. Merk: visse opplysninger må deles med en ev. domeneregistrar. Dette gjelder opplysninger som navn, adresse, firmanavn, telefonnummer, foretaksnummer (hvis .no domene) og liknende opplysninger.

 

11. Kompatibilitet MSIE / Netscape eller andre

Utvikling og design: NetConsulting programmerer sider hovedsaklig for Chrome og Microsoft Internet Explorer (9.0 eller nyere) nettlesere, på minimum 17" skjerm, og med en oppløsning på 1280x980. Dette formatet passer de aller fleste brukere. Dersom Kunden ikke spesifiserer dette, vil Netscape vennlige sider ikke bli laget. Alle sider kan lages i både MSIE og NS format, men dette vil medføre ekstra arbeid. NetConsulting tar intet ansvar for sider som ikke passer eller virker i Netscape, hvis da ikke Kunden har spesifisert at man ønsker Netscapevennlige sider.

 

12. Merking av sider laget av Netconsulting

Alle sider laget av NetConsulting skal ha følgende merking på en synlig plass på sidene. ”Utviklet av NetConsulting”. Denne teksten vil linke til hhv. www.netconsulting.no. Skriftstørrelse- og farge avpasses etter sidenes utseende. Teksten skal være godt synlig, men nøytral. Foretrukket skrift: Verdana 10pt.

 

13. Personvern og informasjonskapsler

Alle personopplysninger samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). Du godkjenner med dette vår personvernerklæring og vår bruk av informasjonskapsler.


14. Målsettinger

NetConsulting målsettinger er som følger: - Fornøyde kunder - Rask, presis og hyggelig Kundeservice - Bidra til å heve standarden på hjemmesider på Internett - Brukervennlige løsninger, god design, pålitelige og seriøse hjemmesider - Budsjettvennlige priser.

 

Signatur:

Leverandørnavn: ______________________________                    Kundenavn: ________________________________

Sted, dato:           _______________________________                   Sted, dato:    ________________________________

Kontakt
Support 23 27 16 00
E-mail oss
Man-Fre 10-14

NetConsulting AS, PB 47, 1300 Sandvika

All rights reserved
@2002-2023  NetConsulting AS 

 
Personvern  Cookies policy