NetConsulting tar ditt personvern på alvor. Alle personopplysninger samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). 

Behandling utført av NetConsulting skjer i samsvar med gjeldende lovgivning for personvern. I EU/EØS vil den Generelle personvernforordningen gjelde fra mai i 2018.

Under gjeldende personvernlovgivning er NetConsulting ansvarlige for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til dette dokumentet.

Personopplysninger betyr informasjon som, direkte eller indirekte, kan kobles til deg som individ. Eksempler på slike opplysninger kan være navnet ditt, adresse, e-postadresse, telefonnummer og personnummer. Behandling av slike personopplysninger betyr all bruk av personopplysningene, som innsamling, registrering og oppbevaring.

Personopplysninger kan kun behandles med sikte på spesifikke og uttalte formål, og skal ikke selges til tredjeparter.

NetConsulting behandler personopplysninger som du har oppgitt til oss med det formål å administrere forespørsler og kontrakter, og for å kunne gi informasjon og tjenester i denne forbindelse, slik som forespørsler om tjenester, pris eller abonnement på våre nyhetsbrev.

Personopplysningene dine kan også brukes til markedsføring og oppfølging, og til salg og produktutvikling men henblikk på forbedring av våre produkter og tjenester. Dersom du ikke ønsker å motta reklame og/eller tilbud, vennligst ta kontakt med oss gjennom kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

NetConsulting etterstreber et høyt sikkerhetsnivå på personopplysningene dine og har til dette formål implementert de beste tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine fra tilfeldig eller ulovlig sletting, tap, endring eller uautorisert tilgang.

Vi lagrer personopplysningene dine digitalt hos leverandører som følger GDPR direktivet. Vi har avtale med følgende selskap: Pro ISP, Visma, Basecamp og Google Analytics. 

Pro ISP AS drifter våre kunder sine datatjenester og vårt egenutviklede CRM. Her kan du lese om hvordan de behandler og lagrer dine personopplysninger https://www.proisp.no/personvern/ 

Regnskapssystem fra Visma AS lagrer fakturaopplysninger om våre kunder. Les om deres personvern https://help.visma.net/no_no/eaccounting/content/online-help/visma-protects-information.htm 

Vi benytter prosjektstyringssystem fra Basecamp. Les om deres personvern  https://basecamp.com/about/policies/privacy 

Google Analytics lagrer statistikk om bruk av vår nettside. Les om deres personvern https://policies.google.com/privacy 


Hensikten med bedriftskunderegisteret er å håndtere våre kunderelasjoner på best mulig måte og å koordinere tjenester og rådgivning som NetConsulting tilbyr.

Vårt bedriftskunderegister inneholder informasjon om hver kunde, inkludert selskapsnavn, adresse, informasjon om kundens kontaktpersoner så vel som informasjon om hva slags tjenester og produkter de har kontrakt på.

Under gjeldende lovgivning om personopplysning, har du rett til å be om tilgang til dine personopplysninger som er under behandling:

  • Uriktige personopplysninger kan korrigeres
  • Du kan be om at NetConsulting avslutter behandling av, eller sletter, dine personopplysninger
  • Du kan trekke tilbake samtykke for enkelte behandlingstyper (hvor samtykke har blitt gitt)
  • Du kan be om begrenset personopplysningsbehandling
  • Du kan utøve din rett til dataportabilitet
  • Du kan klage på behandlingen av personopplysningene dine

Kontakt i så fall NetConsulting’ kundeservice. I noen tilfeller er vi kanskje ikke i stand til å imøtekomme en forespørsel, slik som sletting eller begrensing, hvis vi er rettslig forpliktet til å lagre detaljene eller har behov for å beskytte våre juridiske interesser. Vi ber kanskje om ytterligere informasjon fra deg dersom dette skulle være nødvendig for å bekrefte at forespørselen kommer fra deg og ikke andre personer som måtte søke tilgang eller kontroll over personopplysningene dine. Dersom du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lov, kan du sende inn en klage direkte til oss eller Datatilsynet.

NetConsulting.no bruker HTTPS kommunikasjon (HTTP over TLS / HTTP over SSL / HTTP Secure) for kryptert og sikker overføringen av data mellom deg og oss. Alle betalingstransaksjoner skjer eksternt hos autoriserte leverandører av betalingstjenester.

NetConsulting bruker informasjonskapsler for å overvåke gjesters bruk av nettsiden vår og til å identifisere tilbakevendende kunder. Informasjonskapsler er små filer som en nettside sender til brukerens (gjestens) nettleser for å bedre funksjonalitet, overvåke nettsidebruk og andre formål. Du kan stille inn nettleseren din slik at den sletter informasjonskapsler som lagres på harddisken din. Dersom du ønsker å gjøre dette, se din nettlesers brukerveiledning. Midlertidige “informasjonskapsler” lagres i selve nettleseren og slettes når du lukker nettleseren.

Mer informasjon om informasjonskapsler er tilgjengelig på nettsidene til Datatilsynet.

Vi sletter din personlige informasjon når den ikke lenger tjener formålet den ble lagret for, gitt at NetConsulting ikke trenger å lagre informasjonen på grunn av lov- eller forskriftsmessige forpliktelser eller grunnet myndigheters forskrifter, avgjørelse, forespørsel eller retningslinjer. Med hensyn til informasjon i bestillings- og betalingsøyemed, lagrer vi for eksempel informasjon som kildedokumenter eller, for å beskytte våre interesser så lenge en tvist pågår, opptil ti år etter at informasjonen ble opprettet. Vi lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende lover for personvern.

Vi er et norsk aksjeselskap med  organisasjonsnummer: 989 133 918

Du kan kontakte oss på telefon: 23 27 16 00 eller e-post: post@netconsulting.no

Kontakt
Support 23 27 16 00
E-mail oss
Man-Fre 10-14

NetConsulting AS, PB 47, 1300 Sandvika

All rights reserved
@2002-2023  NetConsulting AS 

 
Personvern  Cookies policy