Kvalitetsikring av leveranse - før og etter lansering

NetConsulting legger stor vekt på å levere prosjekter i henhold til avtale. Dette innebærer å teste den ferdige nettløsningen både før den lanseres og etter. NetConsulting anbefaler testrutiner for kunde ved prosjektstart og følger opp kunde underveis.


Vi anbefaler våre kunder å sette av tid til å teste systemene offline, før lansering. Vi foreslår testrutiner basert på 17 års erfaring med prosjektutvikling, slik at testfasen skal gå så raskt og smertefritt som mulig for prosjektdeltakerne. 

Vi anbefaler videre testrutiner som bør gjennomføres av kunde etter lansering. Det samme gjelder sammensetting av testgrupper som kan bestå av et utvalg av kunde sine kunder og leverandører. Jo mer reell tilbakemelding på sluttresultatet våre kunder får i planleggingsfasen og rett etter lansering, jo mer effektiv blir vedlikeholdsfasen for kunde. 

3 uker etter lansering gjennomførerer prosjektleder et oppsummeringsmøte med kunde. På dette møtet går vi gjennom hva som har fungert bra og ev. dårlig i prosjektet. VI justerer ev. arbeidsmetode for å dekke kunde sine nye innspill til hvordan de ønsker å bli fulgt opp underveis i prosjektet. 

 

Les mer om neste fase: Vedlikehold


Tips:  Sett av nok tid til å teste websystemet inkl å. lese igjennom alle tekster før lansering.  

Da minimerer du eventuelle kommentarer fra dine kunder og leverandører. I stede for å bli flau av hele lanseringen blir det noe du vil være stolt av. 

Kontakt
Support 23 27 16 00
E-mail oss
Man-Fre 10-14

NetConsulting AS, PB 47, 1300 Sandvika

All rights reserved
@2002-2023  NetConsulting AS 

 
Personvern  Cookies policy