Netconsulting tilbyr proffe spesialsydde hjemmesider, samt malbaserte startpakker.


Vi har fokus på å utvikle funksjonelle nettsider med godt design. Netconsulting tilbyr derfor to løsninger for utvikling av design. Kunden kan enten velge et spesialtilpasset design eller en ferdig designmal. Designmalene er ferdig laget og kan for eksempel endres og tilpasses bedriften ved fargebruk. 

Hjemmeside

Netconsulting tilbyr hjemmesider til små og store firmaer. Firmaer som har hatt en webside en del år ønsker ofte å lage en mer gjennomarbeidet og profesjonell side som dekker deres behov optimalt. Nystartede firma ønsker gjerne å få opp en webside veldig raskt, for så å videreutvikle/oppgradere denne når firmaet går mer av seg selv. Netconsulting har tilbudt webløsninger i 13 år og har tilpasset våre systemer og tjenester for å dekke behovene til begge disse gruppene. 

 

Har firmaet ditt hatt nettside en del år og ønsker å få lagd en mer profesjonell og gjennomarbeidet løsning?
For å få en proff nettside ferdig vil vi starte med å ta et oppstartsmøte for å høre om dine målsettinger, ønsker og behov. Vi vil se på dine konkurrenter og statistikk for nettsiden du har i dag, samt starte med å strukturere weboppgavene og arbeidsfordelingen for oppgavene som må gjøres. Vi starter med å planlegge hele webløsningen ved å tegne hver nettside og planlegge hva som skal skje når man klikker på hver enkelt knapp eller område på en gitt side. Når den tekniske webplanen er ferdig så vil dere bli bedt om godkjenne. Vi anbefaler alltid at et grundig forprosjekt gjennomføres, inkl. etablering av webstrategi, innholdsstrategi osv. Dersom dere ikke ønsker dette så tar vi utgangspunkt i de opplysningene vi får, og gjør så mye som mulig ut i fra hva vi får å jobbe med) 

Netconsulting vil sette i gang designer til å lage designskisser til dere. Disse vil du og dere få presentert og gitt tilbakemelding på ihht fremdriftsplanen og avtalte milepælsmøter. Eventuelle endringer innarbeides, og etter at dere godkjenner designet så setter Netconsulting sine teknikere i gang med å sy designet på den valgte publiseringsløsningen. De har lang erfaring med å tilpasse designfilene til responsiv kode, mobilweb-kode og ikke minst til Google sine retningslinjer for å lage en optimalisert webløsning. De jobber seg strukturert gjennom disse oppgavene, og viser frem systemene ihht avtalt fremdrifsplan. Prosjektene støter sjeldent på utfordringer, ettersom alle oppgaver planlegges nøye før start. Skulle vi mot formodning motta nye krav og ønsker for det bestilte sluttresultatet underveis i programmeringsfasen så har våre konsulenter god erfaring med å bruke Agile-prosessmetode, og vil gjennomføre testing, korrigering og ny fremdrift ihht til denne metoden. Alt prosjektarbeid gjennomføres ihht Microsoft Solution Framework (MSF-metoden), noe som minimerer sjansen for sprekk i tid og pris i prosjektet.

Ved prosjektslutt så vil du og webteamet ditt bli bedt om å teste hele websiden. Dere må klikke igjennom alle knapper og se at alt ser ut og fungerer som avtalt. Dere sender en skriftlig bekreftelse på at løsningen er godkjent for lansering, og Netconsulting sine teknikere lanserer siden slik at den blir synlig på Internett. Etter at den nye siden er online så vil dere bli bedt om å teste èn gang til. Dette skyldes at de tekniske systemene som har blitt utviklet fysisk flyttes fra èn server til en annen, alt ettersom hvilke driftskrav dere har planlagt. 3 uker etter lansering vil dere bli innkalt til et oppsummeringsmøte. På dette møtet går vi igjennom hvordan deres synes at prosjektet har gått. Vi justerer eventuelle ønsker for neste fase av av prosjektet og forbereder deg på den neste fasen som du vil ha ansvar for alene: Vedlikeholdsfasen.

Dersom opplæring av webredaktører ikke allerede er gjennomført/avtalt så avtales dette. Dersom eventuell support- og vedlikeholdsavtale er ferdig planlagt i detalj, så stiller våre prosjektledere en del kontrollspørsmål som vil gjøre deg i stand til å ta stilling til eventuelt behov og ønske for hjelp i året som kommer. Når disse tingene er ferdig diskutert og administrert så slipper vi prosjektet og dere står på egne ben frem til de 2 statusmøtene vi kjører hvert år. Men - selv om dere hovedsaklig står på egne ben i mellomtiden, så ikke fortvil. Vi er aldri mer enn en telefonsamtale borte og har 24/7 døgnåpen support dersom du skulle stå fast med noe.

Vi gleder oss til å kunne hjelpe deg i mål med ny og mer proff webløsning.
Under finnes en kort beskrivelse av typiske webområder som stadig flere bedrifter etablerer for sine ansatte, kunder og leverandører:

Intranett

Gjennom intranettet får brukerne en sikker tilgang til alt av bedriftens informasjon.  Alle ansatte får raskt og enkelt tilgang til den informasjon og de verktøy som de trenger for å utføre dagens arbeid. Ved å samle alt på ett sted finner de ansatte raskere og enklere informasjonen. Dette øker de ansattes effektivitet.   

Gjennom intranettet har man muligheten til å publisere bedriftens interne dokumenter for å gi medarbeiderne rask og oppdatert tilgang til relevant informasjon. Det er enkelt for den medarbeidende å lokalisere den informasjonen han trenger.   Tilbakemeldinger fra våre brukere har vært positive da systemet har vært svært enkelt å bruke og vedlikeholde.

 

 

Ekstranett

Ekstranettet passer ypperlig for bedrifter som har en rekke kunder og samarbeids-partnere. Gjennom ekstranettet kan du enkelt gi kunder og samarbeidspartnere tilgang til viktig informasjon som også kan være sensetiv og som må beskyttes.   

Ekstranettet i Netconsulting CMS er et passordbeskyttet område hvor du har muligheten til å skreddersy informasjon til ulike brukergrupper.   Ekstranetttet er en tilleggsmodulen som raskt og enkelt kan integreres med bedriftens internett-løsning. Du velger om du ønsker å ha en egen påloggingside eller at pålogging skal skje fra en av sidene på nettstedet. Vi tilbyr standard løsninger men kan også skreddesy løsninger for de som ønsker det.  

All innholdsadministrasjon på intranettet gjøres på samme måte som i systemet forøvrig. Det kreves ingen opplæring for eksisterende brukere av 123 Publish for å administrere ekstranettet for fullt. Ekstranettet som vi leverer er basert på våre kunders totale behov og de ansattes arbeidsoppgaver. Styreweb

Styrearbeid i organisasjoner er en utbredt aktivitet i Norge. Med Styreweb legges det til rette for at hvert enkelt styremedlem skal kunne utføre sitt arbeid på en mest mulig effektiv måte. I Styreweb samles og tilgjengeliggjøres kunnskap.

Styreweben sørger for å gi hver enkelt medlem rask og enkel tilgang til den informasjonen og de verktøy som trengs for å utføre arbeidet.   Gjennom Styreweb har man muligheten til å publisere dokumenter og nyheter for å gi medlemmene rask og oppdatert tilgang til relevant informasjon. Det er enkelt å lokalisere den informasjonen vedkommende er ute etter. Når alt er samlet på et sted øker de effektivitetet i arbeidet. Systemet er enkelt å bruke/vedlikeholde for styremedlemmene.

 

 

 

Modulbaserte publiseringsløsninger

Netconsulting tilbyr modulbaserte publiseringsverktøy.  De inneholder ferdig utprøvd og testet funksjonalitet for alle tekniske oppgaver som du skulle måtte ha ønske og behov for.

 

Spesialsøm

Skulle du ha behov for å utvikle en applikasjon som skal brukes til ditt selskap, så spesialsys dette av Netconsulting sine teknikkere. Les mer om hvordan vi spesialsyr IT-systemer og applikasjoner.  I spesialsømsprosjekter så kartlegges ønsket bruk før tekniske detaljskisser for programmering og brukerdesign tegnes opp. Planleggingen tar gjerne like lang tid som selve programmeringsfasen, hvis ikke lengre. Fordelen med god planlegging kan ikke presiseres god nok. Ønsker du å få programmert et perfekt system, så er det ingen vei utenom en mengde kritiske spørsmål fra Netconsulting sine IT-arkitekter som hjelper deg til å unngå fallgruver andre har gått i før deg. 

 

 

Skreddersøm - eller enkle startpakker?

Netconsulting designer proffe nettsider og bygger disse på publiseringsløsninger som er vurdert som det beste for hver enkelt kunde. 

Driver du et lite firma og bare ønsker å få opp en ny side raskt uten at du har store krav til design og innhold så kan et startdesign kanskje være noe for deg.  

 

 

NetConsulting AS - 1300 Sandvika - tel 23 27 16 00 - post@netconsulting.no

Be om priser og tilbud